Slik beregner du skatten for 2015

I denne artikkelen ser du hvordan du kan beregne skatten på egenhånd. Merk at pensjonister og personer i Finmark og Nord-Troms har egne satser. Sjekk Skatteetaten for aktuelle satser og beløp.

For inntektsåret 2015 gjelder følgende satser og beløp:

 • 27% skatt på alminnelig inntekt
 • 8,2% skatt på personinntekt (lønn, sykepenger, osv)
 • Toppskatt 9% på alt over 550.550 kroner og 12% på alt over 885.600 kroner
 • Minstefradrag på lønn: 43% (øvre grense på 89.050)
 • Personfradrag klasse 1: 50.400

Eksempel på beregning av skatten for inntektsåret 2015:

Lønn: 500.000 kroner
Renteinntekter: 20.000 kroner
Renteutgifter: 30.000 kroner

Lønn: 500.000
Renteinntekter: 20.000
Bruttoinntekt: 520.000
Gjeldsrenter: 30.000
Minstefradrag: 89.050 (43% av lønn overstiger øvre grense)
Alminnelig inntekt: 400.950
Personfradrag: 50.400
Grunnlag for beregning av skatt: 350.550

Skatt på alminnelig inntekt: 350.550 x 27% = 94.648,50
Skatt på personinntekt: 500.000 x 8,2% = 41.000
Skatt totalt = 135.648,50
Skatten utgjør i dette tilfellet 27% av lønnsinntektene.

Merk deg at skatt på personinntekt, som blant annet er lønn, ikke tar hensyn til fradrag. Det er en såkalt bruttoskatt.

For inntektsåret 2016, gjelder ikke lenger toppskatten. Den har blitt erstattet med trinnskatt, med fire ulike nivåer. Siden personinntekten ovenfor ikke overstiger første trinn på toppskatten, er det heller ingen toppskatt som må betales. Ved personinntekt på over 550.550 kroner, må du i tillegg legge til denne skatten på skatt totalt.

 

Fordeler og ulemper med et forbrukslån

Et forbrukslån er gjerne forbundet med et lån med skyhøye renter. Dette kommer av at forbrukslån, eller lån uten sikkerhet, medfører høyere risiko for banken som låner ut pengene. Ulikt fra et boliglån hvor banken krever pant i boligen, er forbrukslån uten noe som helst sikkerhetsstillelse. Finnes det noen klare fordeler med et slikt lån, til tross for den generelt høye renten?

Fordeler og ulemper

Ulempene er ganske klare. Du må betale rentekostnader på lånet. Dersom lånet nedbetales over en lang periode, vil rentekostnadene totalt sett kunne strekke seg over det beløpet som opprinnelig ble lånt. Det er dårlig nytt for økonomien. Denne ulempen kan derimot enkelt reduseres, dersom man prioriterer nedbetaling av lånet. Selv om man på forhånd har satt opp en nedbetalingsperiode, for eksempel på 5 år, er det fullt mulig og lovlig å nedbetale alt på en gang. Se derfor på terminbeløpet på som en minimumsgrense på hva du må betale i måneden. Dette gjelder forøvrig for alle andre typer lån og kreditter.

Fordelene med et forbrukslån er først og fremst at du kan gå tilgang på penger, uten å måtte bruke pengene på bestemte ting som bolig eller bil. Det kan løse opp situasjoner som gjør at du må ha ekstra penger raskt. Her er det åpenbart ikke en fordel med forbrukslån dersom lånet brukes til noe som strengt talt ikke er nødvendig, som blant annet ferie. Det er viktig at lånet brukes til noe som gjør at du enten sitter igjen med noe, eller at du får ordnet opp i andre skyldige lån. Nedenfor er det listet opp hvilke bruksområder et forbrukslån kan ha, som ikke er ufornuftig.

 • Dekke inn manglende egenkapital til bolig – Her er det derimot viktig å gå gjennom budsjettet, slik at både boliglån og forbrukslån kan nedbetales med god margin.
 • Refinansiering av annen gjeld – Har du andre lån og kreditter med en høy rente, kan søke om å få samlet denne gjelden under et lån med en lavere rente. Det gir både mer kontroll på utgiftene, i tillegg til at man kan spare et betydelig beløp i reduserte lånekostnader.
 • Når uforutsette hendelser oppstår – Dersom vaskemaskinen streiker, eller bilen trenger reparasjon, er dette gjerne noe som man er avhengig av for å få hverdagen til å gå rundt. Har man da ikke allerede opparbeidet en god nok buffer, vil et forbrukslån være et alternativ.

Finne beste forbrukslån

Før man tar opp et forbrukslån, er det viktig å sørge for at man får best mulig vilkår på lånet. Du ønsker med andre ord å få et forbrukslån med lavest mulig rente. Her kan lånerenten variere stort, noe som gjør det desto viktigere å sammenligne lånetilbudene for å finne det beste forbrukslånet.

Siden bankene setter en individuell lånerente til sine kunder, er det ikke mulig å se eksakt hvilken bank som kan tilby den laveste renten til deg. Du må derfor sende inn lånesøknader til flere banker, for så å sammenligne lånetilbudene etterhvert som du mottar dem. Siden lånesøknadene ikke er bindene før du eventuelt godtar tilbudet, er det helt trygt å sende inn flere lånesøknader.

 

Effekten av en lav styringsrente

På siste rentemøte (16.mars 2016) besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten ned til 0,5%. Helt siden finanskrisen inntraff i 2008, har styringsrenten beveget seg jevnt nedover. Det er ventet at det kommer en ytterligere redusering av renten på neste rentemøte.

Styringsrenten: Norges Banks viktigste hjelpemiddel

Norges Bank kan påvirke den norske økonomien ved å justere styringsrenten. En økning i styringsrenten betyr at bankene må ha en høyere utlånsrente for at det skal lønne seg å låne ut penger. Det fungerer som en brems, og gjør at det er blir mindre penger i omløp.

I motsatt tilfelle, som vi ser idag, er at styringsrenten reduseres. Da vil bankene få lavere inntekter på å ha pengene plassert i Norges Bank. De ønsker derfor å låne ut mer penger og kan tilby en lav utlånsrente, men likevel tjene penger på grunn av en lav styringsrente.

For oss betyr en lav styringsrente at vi får en lav rente på våre innskudd i banken, samtidig som vi får en lav rente på lån. Det er dermed en fordel med de som har mye i lån, blant annet boliglån, men en ulempe for de med mye penger på bok.

Ender vi opp med en negativ styringsrente, betyr det faktisk at vi må betale penger for at banken skal ta vare på dem. Vi er vant til at penger i en sparekonto skal vokse i verdi. Det er derfor demotiverende å se at det motsatte skjer. Vi ser allerede nå at folk ser etter andre måter å investere pengene sine på, blant annet i indeksfond.

Investerer mer i økonomiske nedturer

Vi har heldigvis lært av historien. Når et lands økonomi er på vei nedover, er det et stort feilgrep av staten å sette inn bremsen og spare penger. Det fører til at bedrifter også blir tvunget til å stanse sine prosjekter på grunn av tap, noe som fører til at nedturen i økonomien går enda raskere.

Det er i økonomiske nedturer som staten virkelig må investere i prosjekter og legge til rette for at bedrifter fortsetter sin vanlige drift. Det er blant annet derfor en lavere styringsrente gjør at bedriftene kan ta opp billigere lån i banken, som gjør at prosjektene enklere kan bli lønnsomme.

Styringsrenten i utlandet

Nedenfor er det en oversikt over styringsrenten i andre land. Legg merke til at en negativ styringsrente er allerede en realitet i vårt naboland, Sverige.

Land Styringsrente
Sverige -0,5%
Danmark 0,05%
England 0,5%
USA 0,25-0,50%

10 enkle grep for en bedre økonomi

Her har du 10 enkle grep som vil gi deg en bedre økonomi:

 • Planlegg kjøp rett før lønningsdagen, ikke rett etter. På den måten vil du unngå å gå blakk.
 • Prioriter nedbetaling av gjelden med den høyeste renten først. Riktig prioritering kan redusere de totale rentekostnadene betraktelig.
 • Aldri sett inn penger på en sparekonto dersom du har kredittkortgjeld, forbrukslån eller billån. Avkastningen i en sparekonto er alltid lavere enn renten du finner i slike lån. Det eneste unntaket er dersom du ikke allerede har oppspart en buffer.
 • Sørg for å ha en bufferkonto på cirka 3 ganger din månedsinntekt. På den måten har du penger til å dekke uforutsette hendelser, som f.eks at vaskemaskinen ikke lenger fungerer.
 • Sørg for å sammenlign boliglån, forsikringer, sparekonto og fond minst én gang i året. Slik vil du alltid ha markedets beste betingelser. Dersom banken ikke kan matche betingelsene hos andre aktører, bytter du ganske enkelt selskap eller bank.
 • Feriepenger skal med god samvittighet brukes på ferie. Men du kan også bruke deler av beløpet til å nedbetale gjeld, eller til å sette av penger til tider du har behov for ekstra penger.
 • Reduser faste kostnader: Tjenester som Spotify, Netflix og diverse avis-abonnement, kan virke som ubetydelige i forhold til din økonomi. Det blir derimot mye penger om man legger alle slike tjenester sammen. Gå over alle dine faste kostnader for å se om det er noe som du strengt talt ikke har behov for.
 • Sett opp en avtale om en langsiktig investering i indeksfond. Indeksfond har et svært lavt forvaltningsgebyr. Det har vist seg at langsiktig sparing i indeksfond gir langt bedre avkastning enn i tradisjonelle sparekontoer.
 • Hold dine kostnader på et fast lavt nivå. Fellen mange går i er at de holder kostnadene og inntektene på samme nivå. Den eneste måten å spare penger på er å bruke mindre penger enn hva du får inn.
 • Sist men ikke minst: Fokuser like mye på dine inntekter som dine utgifter. Se om det er noe du kan gjøre for å gå opp i lønn, f.eks gjennom lønnsforhandlinger. I perioder kan det også være lurt å jobbe litt ekstra for å raskere komme i en bedre økonomisk situasjon.