Effekten av en lav styringsrente

Effekten av en lavere styringsrente

På siste rentemøte (16.mars 2016) besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten ned til 0,5%. Helt siden finanskrisen inntraff i 2008, har styringsrenten beveget seg jevnt nedover. Det er ventet at det kommer en ytterligere redusering av renten på neste rentemøte.

Styringsrenten: Norges Banks viktigste hjelpemiddel

Norges Bank kan påvirke den norske økonomien ved å justere styringsrenten. En økning i styringsrenten betyr at bankene må ha en høyere utlånsrente for at det skal lønne seg å låne ut penger. Det fungerer som en brems, og gjør at det er blir mindre penger i omløp.

I motsatt tilfelle, som vi ser idag, er at styringsrenten reduseres. Da vil bankene få lavere inntekter på å ha pengene plassert i Norges Bank. De ønsker derfor å låne ut mer penger og kan tilby en lav utlånsrente, men likevel tjene penger på grunn av en lav styringsrente.

For oss betyr en lav styringsrente at vi får en lav rente på våre innskudd i banken, samtidig som vi får en lav rente på lån. Det er dermed en fordel med de som har mye i lån, blant annet boliglån, men en ulempe for de med mye penger på bok.

Ender vi opp med en negativ styringsrente, betyr det faktisk at vi må betale penger for at banken skal ta vare på dem. Vi er vant til at penger i en sparekonto skal vokse i verdi. Det er derfor demotiverende å se at det motsatte skjer. Vi ser allerede nå at folk ser etter andre måter å investere pengene sine på, blant annet i indeksfond.

Investerer mer i økonomiske nedturer

Vi har heldigvis lært av historien. Når et lands økonomi er på vei nedover, er det et stort feilgrep av staten å sette inn bremsen og spare penger. Det fører til at bedrifter også blir tvunget til å stanse sine prosjekter på grunn av tap, noe som fører til at nedturen i økonomien går enda raskere.

Det er i økonomiske nedturer som staten virkelig må investere i prosjekter og legge til rette for at bedrifter fortsetter sin vanlige drift. Det er blant annet derfor en lavere styringsrente gjør at bedriftene kan ta opp billigere lån i banken, som gjør at prosjektene enklere kan bli lønnsomme.

Styringsrenten i utlandet

Nedenfor er det en oversikt over styringsrenten i andre land. Legg merke til at en negativ styringsrente er allerede en realitet i vårt naboland, Sverige.

Land Styringsrente
Sverige -0,5%
Danmark 0,05%
England 0,5%
USA 0,25-0,50%

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *