Fordeler og ulemper med et forbrukslån

Fordeler og ulemper med et forbrukslån

Et forbrukslån er gjerne forbundet med et lån med skyhøye renter. Dette kommer av at forbrukslån, eller lån uten sikkerhet, medfører høyere risiko for banken som låner ut pengene. Ulikt fra et boliglån hvor banken krever pant i boligen, er forbrukslån uten noe som helst sikkerhetsstillelse. Finnes det noen klare fordeler med et slikt lån, til tross for den generelt høye renten?

Fordeler og ulemper

Ulempene er ganske klare. Du må betale rentekostnader på lånet. Dersom lånet nedbetales over en lang periode, vil rentekostnadene totalt sett kunne strekke seg over det beløpet som opprinnelig ble lånt. Det er dårlig nytt for økonomien. Denne ulempen kan derimot enkelt reduseres, dersom man prioriterer nedbetaling av lånet. Selv om man på forhånd har satt opp en nedbetalingsperiode, for eksempel på 5 år, er det fullt mulig og lovlig å nedbetale alt på en gang. Se derfor på terminbeløpet på som en minimumsgrense på hva du må betale i måneden. Dette gjelder forøvrig for alle andre typer lån og kreditter.

Fordelene med et forbrukslån er først og fremst at du kan gå tilgang på penger, uten å måtte bruke pengene på bestemte ting som bolig eller bil. Det kan løse opp situasjoner som gjør at du må ha ekstra penger raskt. Her er det åpenbart ikke en fordel med forbrukslån dersom lånet brukes til noe som strengt talt ikke er nødvendig, som blant annet ferie. Det er viktig at lånet brukes til noe som gjør at du enten sitter igjen med noe, eller at du får ordnet opp i andre skyldige lån. Nedenfor er det listet opp hvilke bruksområder et forbrukslån kan ha, som ikke er ufornuftig.

  • Dekke inn manglende egenkapital til bolig – Her er det derimot viktig å gå gjennom budsjettet, slik at både boliglån og forbrukslån kan nedbetales med god margin.
  • Refinansiering av annen gjeld – Har du andre lån og kreditter med en høy rente, kan søke om å få samlet denne gjelden under et lån med en lavere rente. Det gir både mer kontroll på utgiftene, i tillegg til at man kan spare et betydelig beløp i reduserte lånekostnader.
  • Når uforutsette hendelser oppstår – Dersom vaskemaskinen streiker, eller bilen trenger reparasjon, er dette gjerne noe som man er avhengig av for å få hverdagen til å gå rundt. Har man da ikke allerede opparbeidet en god nok buffer, vil et forbrukslån være et alternativ.

Finne beste forbrukslån

Før man tar opp et forbrukslån, er det viktig å sørge for at man får best mulig vilkår på lånet. Du ønsker med andre ord å få et forbrukslån med lavest mulig rente. Her kan lånerenten variere stort, noe som gjør det desto viktigere å sammenligne lånetilbudene for å finne det beste forbrukslånet.

Siden bankene setter en individuell lånerente til sine kunder, er det ikke mulig å se eksakt hvilken bank som kan tilby den laveste renten til deg. Du må derfor sende inn lånesøknader til flere banker, for så å sammenligne lånetilbudene etterhvert som du mottar dem. Siden lånesøknadene ikke er bindene før du eventuelt godtar tilbudet, er det helt trygt å sende inn flere lånesøknader.

Gjeldsfellen

Det er en kraftig vekst i forbrukslån, og finanstilsynet ser med bekymring på tallene. Derfor skal de skjerpe kravene til bankene. Dette kommer forbrukeren fordelaktig ut av. Blant annet vil kravet som ble lagt ut nå i 2017 til bankene være å måtte sjekke kredittvurderingen grundigere, vurdere sårbarhet for den enkeltes søkers personlige økonomi og betalingsevne.

Det skal også opprettes et nasjonalt felles gjeldsregister etter flere års diskusjon i finansbransjen. Dette vil gjøre det enklere å kartlegge den enkeltes gjeld og vurdere om nye lån er økonomisk bærekraftig. Det snakkes også om å stramme inn reglene for markedsføringen av forbrukslån i Norge ved blant annet å forby oppsøkende salg og lånetjenester ved flyplasser. Dette for å hindre unødvendige impulsinnkjøp som ellers ikke ville blitt gjort. Det handler om å unngå uansvarlig låneopptak. Dette er vi alle kjent med over tid.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *