Slik beregner du skatten for 2015

Beregne skatt for 2015

I denne artikkelen ser du hvordan du kan beregne skatten på egenhånd. Merk at pensjonister og personer i Finmark og Nord-Troms har egne satser. Sjekk Skatteetaten for aktuelle satser og beløp.

For inntektsåret 2015 gjelder følgende satser og beløp:

  • 27% skatt på alminnelig inntekt
  • 8,2% skatt på personinntekt (lønn, sykepenger, osv)
  • Toppskatt 9% på alt over 550.550 kroner og 12% på alt over 885.600 kroner
  • Minstefradrag på lønn: 43% (øvre grense på 89.050)
  • Personfradrag klasse 1: 50.400

Eksempel på beregning av skatten for inntektsåret 2015:

Lønn: 500.000 kroner
Renteinntekter: 20.000 kroner
Renteutgifter: 30.000 kroner

Lønn: 500.000
Renteinntekter: 20.000
Bruttoinntekt: 520.000
Gjeldsrenter: 30.000
Minstefradrag: 89.050 (43% av lønn overstiger øvre grense)
Alminnelig inntekt: 400.950
Personfradrag: 50.400
Grunnlag for beregning av skatt: 350.550

Skatt på alminnelig inntekt: 350.550 x 27% = 94.648,50
Skatt på personinntekt: 500.000 x 8,2% = 41.000
Skatt totalt = 135.648,50
Skatten utgjør i dette tilfellet 27% av lønnsinntektene.

Merk deg at skatt på personinntekt, som blant annet er lønn, ikke tar hensyn til fradrag. Det er en såkalt bruttoskatt.

For inntektsåret 2016, gjelder ikke lenger toppskatten. Den har blitt erstattet med trinnskatt, med fire ulike nivåer. Siden personinntekten ovenfor ikke overstiger første trinn på toppskatten, er det heller ingen toppskatt som må betales. Ved personinntekt på over 550.550 kroner, må du i tillegg legge til denne skatten på skatt totalt.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *